Reklama

Vnější otrava

V dnešní době je nutné dbát na kvalitu vlivů, které na organizmus působí z vnějšího prostředí, jako je voda, potraviny, záření a jedovaté kovové prvky, a to zejména s ohledem na náš imunitní systém. Ten představuje kom­plexní síť, která nás chrání před infekčními činiteli (viry, bakteriemi a dalšími mikroorganizmy), alergeny (látka­mi, které vyvolávají alergické reakce) a dalšími patogeny (faktory, způsobujícími poruchy zdravotního stavu). Pokud dojde k ohrožení organizmu zvenčí, imunitní sys­tém reaguje tvorbou protilátek a zvýšenou produkcí bílých krvinek, které cizorodou substanci neutralizují. Toxické zplodiny z těla odplavují ledviny a játra. Správně fungující imunitní systém je tedy klíčovým faktorem k udržení zdraví.

Některé minerální látky, jako je vápník a zinek, jsou nezbytné k udržení organizmu při životě. Další prvky, například měď, jsou nepostradatelné v malém množství, ale ve vyšších dávkách působí toxicky. Jiné minerální látky nejenže nemají žádnou hodnotu pro zdraví organizmu, ale jsou navíc jedovaté v jakémkoliv množství. Tyto toxické kovy — olovo, rtuť, hliník a kadmium — se běžně vyskytují v okolním prostředí a ohrožují zdraví tím, že vnikají do tkání jednotlivých orgánů. Pesticidy, herbicidy, insekticidy a fungicidy, stejně jako umělá hno­jivá s obsahem těchto prvků a dalších složek, vnikají do půdy i potravin. Potravinářské výrobky v běžné obchod­ní síti jsou „obohaceny“ o konzervační přísady, umělá barviva a chuťové doplňky. Ovoce a zelenina jsou ošet­řovány chemickými postřiky, přípravky pro snazší lou­pání a vosky ke zvýšení vzhledové atraktivity. Vzduch i voda jsou kontaminovány toxickými chemikáliemi a nebezpečnými odpady.

K běžným produktům a faktorům okolního pro­středí, které mají zhoubný vliv na lidské zdraví, patří de­zinfekční činidla, vlasové spreje, nátěry, rozpouštědla, zvířecí srst, přípravky na údržbu domácnosti a prachové částice. Některé výrobky užívané v domácnostech uvol­ňují těkavé složky, které se dostávají do vzduchu. K těm­to látkám patří styreny z plastických hmot, benzen z rozpouštědel a formaldehyd z výrobků na bázi dřevní hmoty, jako je nábytek z lisovaných dřevotřísek a ku­chyňské linky. Hladinu toxických substancí v okolním prostředí nejen pro kuřáka, ale i pro jeho okolí, ještě zvyšuje tabákový kouř.

Pokud tyto a další složky proniknou do lidského orga­nizmu, vyvolávají reakce, jako je slzení očí, průjem, zvra­cení, podráždění žaludku a zvonění v uších. Příznaky vnější otravy jsou natolik rozmanité, že mezi ně patří i astma, bronchitida, ucpání nosu, artritida, únava, bo­lesti hlavy, ekzémy a deprese. Pokud trpíte chronický­mi symptomy chřipky, nemusí být příčinou virová infek­ce. Může se jednat o reakci na určitou látku nebo mate­riál vyskytující se ve vašem obydlí nebo na pracovišti. Působení jedů z okolního prostředí má spojitost s osla­bením imunitního systému a rakovinou.

Příznaky vnější otravy a alergie na látky z vnějšího prostředí se vzájemně podobají, jejich příčiny se však liší. Alergie je výsledkem nadměrné reakce imunitního sys­tému na látky vyskytující se v okolním prostředí. Vnější otrava však není způsobena činností imunitního systé­mu, nýbrž přímým vlivem jedů na tkáně a buňky, které následně nemohou fungovat tak, jak by měly. Alergie obvykle pomíjí poté, co byl přerušen kontakt s dráždivou substancí, kdežto vnější otrava přetrvává dlouho poté, co k ukončení působení jedu došlo. Délka trvání příznaků závisí na rozsahu poškození, k němuž vlivem toxinů došlo.

Přírodní a doplňková léčba

Vitamin C s bioflavonoidy - pro imunitu.

Kyselina fulvová či huminové - Váží se s těžkými kovy a jedy a od­straňují je z těla.

Výtažek z hroznových semen. - Účinný antioxidant

Vitamin A - Vitaminy A a E působí jako účinné antioxidanty a de- toxikanty. Pro snaz­ší vstřebání a větší bezpečnost při vyšších dávkách užívejte emulgo­vanou formu.

Komplex vitaminů B - Všechny vitaminy skupiny B jsou ne-zbytné pro funkci a regeneraci buněk; působí na trávení a chrání stěny trávicího traktu.

Důležité upozornění:

Vždy platí, že před zahájením jakékoli formy léčby, ať už klasické nebo alternativní, byste měli konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotním odborníkem. Každý jednotlivý organismus je unikátní a reaguje odlišně na různé léčebné metody. Samoléčba může vést k nežádoucím účinkům nebo zhoršení stavu.

Zvláštní opatrnost je nezbytná u několika skupin osob:

  1. Alergici: Osoby trpící alergiemi by měly být obezřetné při využívání doplňkových léčebných metod, protože některé látky mohou vyvolat alergické reakce.
  2. Uživatelé léků: Lidé užívající pravidelnou medikaci by měli konzultovat využití alternativních léčebných přístupů s odborníkem, aby se minimalizovaly interakce mezi léky.
  3. Těhotné a kojící ženy: Během těhotenství a kojení je bezpečnost různých léčebných metod pro matku i plod či kojence klíčová. Je třeba konzultovat jakýkoli zásah s gynekologem či pediatrem.
  4. Děti: Děti mají citlivý organismus, a proto je důležité konzultovat jakoukoli změnu v léčbě s pediatrem.

Tento server není určen k diagnostice nemocí a neměl by být považován za zdroj kompletního lékařského poradenství. Naším cílem je poskytnout vám informace a povzbudit vás hledat odbornou pomoc tam, kde je to zapotřebí. Pamatujte, že vaše zdraví je cenný poklad, a proto byste k němu měli přistupovat s maximální péčí a zodpovědností.