Reklama

Srdeční onemocnění

Pro případ, že byste vy nebo osoba vám blízká byli posti­ženi srdeční poruchou, je pro lepší orientaci v problema­tice choroby vhodné seznámit se s níže uvedenými termí­ny, které může váš lékař použít:

 

•   Aneurysma - jde o místo, kde se v cévě vytváří na ztenčeném místě stěny výduť směrem ven, což je způ­sobeno tlakem protékající krve. V případě prasknutí dochází k přerušení toku krve. Důsledky aneurysmy mohou být závažné v závislosti na místě jejího vzniku. Pokud je zjištěna včas, může být aneurysma v mnoha pří­padech chirurgicky odstraněna.

•   Angina pectoris - angina je označení bolesti nebo sví- ravého tlaku v oblasti hrudníku, který je způsoben nedo­statečným přívodem kyslíku k srdeční tkáni. Tato bolest je různého stupně a je obvykle spojena s určitým tělesným vyčerpáním. Po odpočinku obvykle ustává. Může být varovným signálem hrozícího srdečního záchvatu.

•   Angiogram - jde o diagnostický snímek, který vzniká na principu rentgenového zobrazení barviva, injekčně zave­deného do srdečního svalu nebo do cévy. Tento postup je využíván k diagnóze poruch chlopní, zablokování krevního řečiště a dalších stavů.

•   Arytmie - Srdeční arytmie jsou poruchy přirozeného ryt­mu srdečního tepu, které jsou způsobeny nesprávnou funkcí buněk elektrizujících srdeční sval. Existují různé typy arytmie. Palpitace je termín užívaný pro pocit bušení srdce, ať již v pravidelném nebo nepravidelném rytmu. Tachykardie je označení abnormálního zrychlení srdeč­ního tepu. Bradykardie je naopak porucha vyznačující se neúměrným zpomalením tepu. Ektopický tep je tep před­časný, často pociťovaný jako „poskočení“. Flutter a fibri- lace jsou poruchy, kdy normální pravidelný srdeční tep je elektrickou poruchou vychýlen do chvění srdečního svalu. Tato neefektivní srdeční činnost má za následek nedosta­tečný přívod krve k tělním tkáním.

•   Srdeční zástava - nastává, jakmile srdce přestane bít. Pokud k tomu dojde, dochází k zástavě přívodu krve do mozku a osoba tímto postižená ztrácí vědomí. Osoba bez dosavadních zdravotních problémů, která utrpěla náhlou srdeční zástavu, je obvykle postižena skrytou vadou koronárních tepen.

•   Kardiomegalie - jde o lékařský termín pro zvětšení srdce. Pokud není srdce schopno účinně pracovat, jako například při srdeční nedostatečnosti, nebo pokud normál­ní pumpování krve krevním řečištěm naráží na nadměrný odpor (vysoký krevní tlak), organizmus se snaží zvýšit vý­konnost srdce zvětšením jeho rozměrů. Kardiomegalie je charakteristická pro řadu souvisejících srdečních poruch. Je známa také jako srdeční hypertrofie.

•   Kardiomyopatie - Jde o kteroukoliv ze srdečních poruch, které končí narušením srdeční funkce a nakonec srdečním selháním. Kardiomyopatie jsou klasifikovány podle charakteristiky fyzických změn v srdečním svalu, jako je jeho zvětšení, rozšíření jedné nebo obou srdečních komor, nebo ztuhlost srdečního svalu. Tyto poruchy mo­hou souviset se zděděnými defekty, nebo bývají způsobe­ny jinými chorobami. Mnohdy zůstává příčina této poruchy neznámá.

•   Karditida - zánět srdečního svalu. Může být způsoben infekcí nebo zánětlivou reakcí, například při revmatické horečce, a pokud není léčen, může vést k trvalému poško­zení srdce.

•    Kateterizace - jde o postup užívaný někdy k diagnóze stavu srdce nebo cévní soustavy a příležitostně k léčbě srdečních poruch. Dutá, pružná trubička zvaná katetr je zavedena s použitím velmi jemného pružného drátku do krevního řečiště v určitém místě na těle (obvykle na paži, noze nebo krku), a odtud je zaváděna do srdce nebo do jiného místa, které má být vyšetřeno. Kateterizace může být použita k vyšetření (a v některých případech k léčbě) ucpání tepen, k odhalení deformací srdečního svalu a ke studiu elektrických impulzů v srdečním svalu.

•   Městnavá srdeční nedostatečnost - jde o chronickou srdeční nedostatečnost, která způsobuje nahromadění tekutiny v plicích, potíže s dýcháním, po byť i jen mírné námaze, a edém (otok) kotníků a chodidel.

•   Echokardiogram - je to postup, v němž je ultrazvuková technologie využita k vytvoření obrazu srdce. Je užívána ke zjištění strukturálních a funkčních změn, zbytnění nebo zánětu srdce a dalších stavů.

•   Endokartidis - jde o zánět endokardu, membrány obklo­pující srdeční sval. Obvykle je příčinou bakteriální infekce. Endokarditis není ničím neobvyklým u lidí s narušeným imunitním systémem, jako jsou pacienti postižení infekcí HIV a AIDS. Může se rovněž vyskytnout jako komplikující faktor při operacích, zaměřených na výměnu defektní srdeční chlopně. Tato porucha může vést k trvalému po­škození srdečního svalu.

•   Srdeční záchvat - lékařským termínem pro srdeční zá­chvat je pojem infarkt myokardu (Ml). Jde o tvorbu infarktů (mrtvých nebo odumírajících míst ve tkáni) v myokardu (srdečním svalu). K tvorbě infarktu dochází po zastavení přívodu krve do postižené oblasti srdečního svalu obvykle následkem ucpání tepny krevní sraženinou. V závislosti na velikosti a poloze postižené části je možno hovořit o leh­kém nebo těžkém infarktu, vždy však jde o nevratné po­škození části srdce.

•   Srdeční nedostatečnost - tato porucha nastává, když není poškozené srdce schopno účinně pumpovat a nedodává tak tkáním potřebný kyslík a živiny pro jejich funkci. Srdeční nedostatečnost může být buďto akutní (krátkodobá), nebo chronická a může mít řadu různých příčin.

•  Ischemická choroba srdeční - Ischemická choroba srdeční je způsobena ucpáním přívodu krve k srdci, obvykle jako následek aterosklerózy. Ischemie (nedostatek potřebného kyslíku) může vést k angině, srdečním arytmiím, městnavé srdeční nedostatečnosti nebo srdečnímu záchvatu.

 

Doplňky stravy doporučované pro podporu činnosti srdce:

Živina / bylina  Typické denní dávkování
Rybí olej 1300 - 1450 mg EPA
GPLC 2500 - 2000 mg denně
Koenzym Q10 (CoQ10) 330 - 200 mg denně
Vitamin E (s dalšími Antioxidačními živinami) 4100 - 400 IU denně
B-Komplex  včetně kyseliny listové, B6 a B12

Kyselina listová 400ug, B6 50mg,

B12 500ug

TMG1000 mg denně
D-Ribose 53 -10 gramů denně
Granátová jablka 6900 mg denně
Resveratrol 7100 - 200 mg denně
Vitamin K2 7100 mcg denně
  

 

Omezte / Vynechte

 • Nasycené tuky
 • Transmastné kyseliny
 • Cukr
 • Rafinované sacharidy
 • Červené maso
 • Smažené potraviny
 • Alkohol

Zvyšte příjem

 • Olejnaté ryby
 • Zelenina
 • Ořechy a semena
 • Celá zrna (zejména oves)
 • Vláknina
 • Ovoce
 • Vegetariánské bílkoviny (např. Luštěniny)

 

Faktory životního stylu
• Vegetariánská strava je spojena s nižším výskytem
kardiovaskulárního onemocnění
• Dosažení ideální tělesné hmotnosti
• Pravidelné cvičení
• Přestat kouřit
• Zvládat stres

Poznámky 
1) Neužívejte spolu s antikoagulační léčbou.
2) Souběžné podávání s léky na předpis pouze pod lékařským dohledem.
3) Užívejte pod lékařským dohledem, pokud užíváte warfarin, protože CoQ10 snižuje
účinnost warfarinu. Souběžné užívání s léky na srdce pouze pod lékařským dohledem.
4) Vyvarujte se souběžného užívání vysokých dávek vitaminu E s warfarinem a
jinými antikoagulačními léky. Může snížit snížit  potřebu inzulinu u diabetiků odkázaných na inzulin a proto by jej měli užívat pod dohledem lékaře.
5) Může způsobit zvýšení hladiny kyseliny močové, takže by ji neměli užívat pacienti se dnou.
Může způsobit hypoglykémii, proto by ji diabetici měli užívat s opatrností a pod lékařským dohledem. Neužívejte v těhotenství nebo  přikojení.
6) Neužívejte v těhotenství nebo při kojení, pokud nejste pod lékařským dohledem.
7) Nepužívejte, pokud užíváte antikoagulační léky, jako je warfarin.

Důležité upozornění:

Vždy platí, že před zahájením jakékoli formy léčby, ať už klasické nebo alternativní, byste měli konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotním odborníkem. Každý jednotlivý organismus je unikátní a reaguje odlišně na různé léčebné metody. Samoléčba může vést k nežádoucím účinkům nebo zhoršení stavu.

Zvláštní opatrnost je nezbytná u několika skupin osob:

 1. Alergici: Osoby trpící alergiemi by měly být obezřetné při využívání doplňkových léčebných metod, protože některé látky mohou vyvolat alergické reakce.
 2. Uživatelé léků: Lidé užívající pravidelnou medikaci by měli konzultovat využití alternativních léčebných přístupů s odborníkem, aby se minimalizovaly interakce mezi léky.
 3. Těhotné a kojící ženy: Během těhotenství a kojení je bezpečnost různých léčebných metod pro matku i plod či kojence klíčová. Je třeba konzultovat jakýkoli zásah s gynekologem či pediatrem.
 4. Děti: Děti mají citlivý organismus, a proto je důležité konzultovat jakoukoli změnu v léčbě s pediatrem.

Tento server není určen k diagnostice nemocí a neměl by být považován za zdroj kompletního lékařského poradenství. Naším cílem je poskytnout vám informace a povzbudit vás hledat odbornou pomoc tam, kde je to zapotřebí. Pamatujte, že vaše zdraví je cenný poklad, a proto byste k němu měli přistupovat s maximální péčí a zodpovědností.