Obezita je, jednoduše řečeno, nadbytek tělního tuku. Obvykle je za obézního pokládán člověk, který má o více než 20 % vyšší hmotnost než je přiměřené jeho věku, pohlaví, konstituci a výšce. Podle odborníků z Mayo Clinic v Rochesteru, ve státě Minnesota, hmot­nost člověka odpovídá normálu, pokud spadá do rozmezí vyhovujícího jeho výšce a věku, pokud ukládání tuku nezvyšuje riziko některých chorob a pokud nemá přís­lušná osoba potíže, při nichž by lékař doporučil snížení tělesné hmotnosti.

To, kolik vážíme, je však jen část problému. Snad ještě důležitější než hmotnost samotná je procento ukládání tuku. U zdravé ženy by se podíl tukové tkáně na celkové tělesné hmotě měl pohybovat kolem 25 % hmotnosti, 17 % je zdravý podíl u mužů. Ženská těla mají větší podíl tukové tkáně, protože potřebují zásobár­nu energie pro těhotenství a kojení, pro případ nedo­statečného přísunu energie potravou.

Průměrné lidské tělo má 30-40 miliard tukových bu­něk. Většina kalorií, které přijmeme potravou a nepotře­bujeme je jako okamžitou energii, se uloží ve formě tuku. Pokud bychom se stále živili jako naši dávní předkové lovem a sběrem plodů, uložený tuk by sloužil jako zásobárna energie po dobu, kdy není dostupná potrava. Někteří vědci jsou přesvědčeni, že naše zdánlivě ne­smyslná záliba ve vysoce kalorických (především tučných) jídlech může být pozůstatkem taktiky pro přežití, zdě­děným po prapředcích, kteří potřebovali tuk jako záso­bárnu enrgie. V moderní společnosti však pro většinu lidí není nutné ukládání tuku jako zdroje energie. Větši­na Američanů má prodlevu mezi jídly maximálně čtyři hodiny. Namísto působení jako užitečný mechanizmus pro přežití je dnes schopnost těla ukládat tuk spíše prostředkem k tvorbě negativních účinků na naše zdraví. Jak se tuk hromadí, obsazuje prostor, kde jsou uloženy vnitřní orgány. Obezita — dokonce i mírná nadváha — vyvíjí nepřiměřenou zátěž na záda, nohy a vnitřní orgány, a může tím zhoršit řadu fyzických problémů a narušit zdraví. Obezita zvyšuje odolnost organizmu vůči půso­bení inzulínu a vnímavost vůči infekci, a zvyšuje i nebez­pečí vzniku onemocnění koronárních tepen, diabetů, onemocnění žlučníku, ledvin, mrtvice a dalších vážných zdravotních problémů, které mohou vyústit v předčas­né úmrtí. Komplikace v těhotenství a poškození jater jsou rovněž častějšími jevy u jedinců s nadváhou. Obézní osoby trpí psychicky i fyzicky, protože naše společnost má tendenci ztotožňovat krásu, úspěch a inteligenci se štíhlostí.

K nejobvyklejším příčinám obezity patří nesprávná výživa a stravovací návyky, spolu s nedostatkem pohy­bu. K dalším faktorům, které mohou k obezitě vést, patří poruchy funkce žláz, diabetes, hypoglykemie, emo­cionální napětí, nuda a dokonce i pouhé potěšení z jídla. Obezita souvisí i s potravními alergiemi. Potrava, kte­rou tělo nemůže využít nebo která je pro organizmus jedem, je ukládána ve tkáních a způsobuje zadržování vody. Ironií je, že i špatná výživa může být faktorem vedoucím k obezitě. Pokud trpíte nedostatkem určitých nepostradatelných živin, nedochází ke snadnému nebo dostatečnému spalování tuku a ten se může v těle hromadit.

Doplňky stravy pomáhající při obezitě:

Živina / bylina Typické denní dávkování
5-HTP 1  100 - 300 mg denně (před jídlem)
CLA 1000 - 3000 mg denně
L-karnitin 2 500 - 2000 mg denně  (před jídlem)
CoQ10 3 30 - 200 mg denně
Hydroxy citrát 250 - 500 mg
MCTs 4 1 - 2 polévkové lžíce denně
Syrovátkový protein (pokud je tolerován) Podle pokynů výrobce

 

Omezte / Vynechte

 • Cukr
 • Rafinované potraviny
 • Sycené nápoje
 • Alkohol
 • Trans mastné kyseliny
 • Smažené potraviny
 • červené maso
 • Běžné alergeny (pšenice, mléčné výrobky)
 • Potraviny s vysokým glykemickým indexem

Zvyšte příjem

 • Proteiny
 • Ovoce / Zelenina
 • Ořechy a semena
 • Olejnatá ryba
 • Celá zrna
 • Voda

 

Faktory životního stylu
- Minimazilujte expozici toxinům v životním prostředí

- Vyhněte se jojo efektu

- Pravidelně cvičte( začněte mírně a  pomalu)

 

Poznámky

 1) Může zvýšit riziko příznaků sklerodermie u náchylných jedinců.

Může vyvolat serotoninový syndrom v kombinaci s antidepresivy, které zvyšují hladinu serotoninu – Vyhněte se souběžnému užití. Neměly by užívat těhotné ženy a kojící matky.

2) Některé zprávy naznačují, že ALC by se měly vyhnout těhotné a kojící, pokud nejsou pod lékařským dohledem..

3) Užívejte pod lékařským dohledem, pokud užíváte warfarin a CoQ10, který snižuje účinnost warfarinu. Současné užívání s léky na srdce pouze pod lékařským dohledem.

4) Osoby s onemocněním jater nebo diabetici by měly být sledovány lékařem, protože MCT může v některých případech vyvolat ketoacidózu .

 
Chronicky obézní z celého světa se přicházejí do nemocnice pro redukci hmotnosti Aj-min v jižní Číně zbavit přebytečných kil za pomoci akupunktury. Denní režim vypadá skoro nenamáhavě: ráno akupunktura a jednoduchý taneční aerobik odpoledne, vyvážené jídlo a poradenství. Od roku 1990 je klinika jedním ze zařízení, které popularizuje čínskou medicínu jako prostředek hubnutí.