Reklama

Únava očí

Únava očí způsobuje tupou bolest kolem očí a za nimi, která může přerůst až v celkovou bolest hlavy. Zaostřo­vání zraku může být provázeno bolestí nebo může být obtížně proveditelné. Únava očí je obvykle následkem činností vyžadujících pozorné sledování zblízka, jako je čtení nebo práce u počítače. Tomuto stavu jsou značně náchylní zvláště pracovníci v některých profesích, jako je hodinářství a podobně. Únavu očí může způsobit noše­ní nevhodných brýlí (ať již nesprávně předepsaných, ne­bo špatně vyrobených).

Akutní zelený zákal může bolest očí rovněž způso­bit, ale v tomto případě jde obvykle o ostrou a pulzují­cí bolest doprovázenou dalšími symptomy. Většina dal­ších očních poruch, ať jsou jakkoliv vážné, nezpůsobu­je téměř žádné nebo vůbec žádné nepříjemné pocity.

Přírodní doplňková léčba

Vitamíny:

Vitamín A - Potřebný při všech očních poruchách.

Komplex vitaminů skupiny B - Zlepšuje nitrooční buněčný metabolizmus; tlumí únavu očí.

Byliny:

  • Prospěšný může být světlík v kapslích nebo jako od­var. Odvar ze světlíku může být užíván i k výplachu očí.
  • Vodilka může být užívána se světlíkem nebo jako jeho náhražka.

Upozorněm: Vodilku neužívejte denně déle než týden, vůbec ji neužívejte v těhotenství a jen opatrně k ní přis­tupujte v případě alergie na ambrózii.

Doporučení:

- Lehněte si, zavřete oči a přiložte si na ně studený ob­klad. Deset minut nebo déle dle potřeby odpočívejte a obklady vyměňujte za čerstvé. Tento postup často po­může zmírnit nepříjemné pocity.

- Podnikněte opatření k zamezení únavy očí. Snažte se střídat jednotlivé činnosti, aby oči musely často zaostřo­vat. Pokud musíte delší dobu hledět nablízko, pravidel­ně přerušujte práci a zaostřujte na jinou vzdálenost. Každých dvacet minut se na jednu nebo dvě minuty za­dívejte do dálky.

- Dopřejte si dostatek spánku. Celková únava podpo­ruje únavu očí.

Pokud je bolest prudká a objeví se náhle, nebo je na­rušeno vidění,či je bolest provázena zvracením, okamžitě vyhledejte lékaře. Může jít o náhlý záchvat zeleného zákalu.

Důležité upozornění:

Vždy platí, že před zahájením jakékoli formy léčby, ať už klasické nebo alternativní, byste měli konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotním odborníkem. Každý jednotlivý organismus je unikátní a reaguje odlišně na různé léčebné metody. Samoléčba může vést k nežádoucím účinkům nebo zhoršení stavu.

Zvláštní opatrnost je nezbytná u několika skupin osob:

  1. Alergici: Osoby trpící alergiemi by měly být obezřetné při využívání doplňkových léčebných metod, protože některé látky mohou vyvolat alergické reakce.
  2. Uživatelé léků: Lidé užívající pravidelnou medikaci by měli konzultovat využití alternativních léčebných přístupů s odborníkem, aby se minimalizovaly interakce mezi léky.
  3. Těhotné a kojící ženy: Během těhotenství a kojení je bezpečnost různých léčebných metod pro matku i plod či kojence klíčová. Je třeba konzultovat jakýkoli zásah s gynekologem či pediatrem.
  4. Děti: Děti mají citlivý organismus, a proto je důležité konzultovat jakoukoli změnu v léčbě s pediatrem.

Tento server není určen k diagnostice nemocí a neměl by být považován za zdroj kompletního lékařského poradenství. Naším cílem je poskytnout vám informace a povzbudit vás hledat odbornou pomoc tam, kde je to zapotřebí. Pamatujte, že vaše zdraví je cenný poklad, a proto byste k němu měli přistupovat s maximální péčí a zodpovědností.