Reklama

Impotence

Porucha erekce, odborně nazývána erektilní dysfunkce  (ED), je onemocnění projevující se přetrvávající neschopností dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý pohlavní styk. Tento problém má v současnosti celosvětově vzestupnou tendenci.

Příčiny:

 

Onemocnění: Cukrovka (diabetes), onemocnění srdce a cév, neurologické onemocnění - Erekce je citlivým indikátorem mužského zdraví a její porucha může být prvním klinickým projevem dosud latentního závažného onemocnění.

Alkohol. Alkohol v malém množství uvolňuje zábrany a podporuje sexuální touha. Větší dávka alkoholu nebo jeho pravidelná konzumace však působí útlumově a snižuje schopnost sexuálního výkonu i radost ze sexuálního spojení. Padesát procent všech alkoholiků je impotentních.

Únava. Obyčejná únava je jednou z nejčastějších příčin sníženého pohlavního pudu u normálního muže. Stresující, emočně či fyzicky náročné povolání může muže energeticky vyčerpat tak, že mu nezbývá síla na uspokojivý sexuální život. Opakované epizody, kdy se mu kvůli únavě nepodaří dosáhnout erekce spojené s pocitem selhání mohou odstartovat opravdovou impotenci.

Obezita. Obezita je u mužů spojena se zvýšenou hladinou ženských pohlavních hormonů - estrogenů. Předpokládá se, že vysoké procento estrogenu v těle potlačuje produkci mužského hormonu testosteronu ve varlatech. Kromě hormonálních problémů je obezita spojena se srdečními a cévními potížemi , únavou a někdy také sníženou sebedůvěrou jednotlivce.

Kouření a tabákové výrobky. Silné kouření snižuje hladinu testosteronu u jinak zdravých mužů a způsobuje poruchu krevního zásobování penisu.

Léky a drogy. Užívání léků, zvlášť prášků na krevní tlak a podobných léčiv, speciálně těch, po nichž je sucho v ústech, může způsobit impotenci.
amfetamíny, monoaminové oxidační inhibitory, atrofin (parnate), bantin, narkotika, barbituráty, progesteron, kortizon, propantelin, bromid, estrogen, psychotropní látky včetně tricyklidů, guanetidin, imipramin (tofranil), všechny druhy sedativ, metyldopa (aldomet), trankvilizéry
Pravidelná konzumace drog, včetně tzv. měkkých drog, má dřív či později za následek problémy s potencí.

Deprese. Člověk, který je v depresi, má malou chuť k jídlu, nemůže spát, nechce se věnovat žádným radovánkám, ani sexu a nemá celkově vůbec zájem o život.

Chronická a vážná onemocnění: např. cukrovka, atheroskleroza...

Rekonvalescence po nemoci. Vážná nemoc oslabuje organismus. Po dobu několika měsíců, kdy organismus znovu nabývá vyčerpanou energii, může sexuální touha zcela vymizet.

Negativní pocity. Každý negativní pocit jako například strach ze selhání, hněv nebo žárlivost, který ruší mužovo soustředění na milování a odčerpává sexuální energii, může také způsobit impotenci.
Špatné svědomí ze sexu. Někdy se stává, že muž byl v dětství vychováván v mylné víře, že sex je hřích, a později v životě, když se ožení, může pociťovat podvědomou vinu, která mu normální sexuální život.

Špatné počáteční zkušenosti při sexu mohou způsobit ztrátu sebedůvěry a pocity úzkosti, což může vést k psychicky podmíněné impotenci.

 

Přírodní léčba:

 

Korejský ženšen  900 mg koncentrovaného bylinného extraktu 3x denně

Korejský ženšen může zvýšit libido a schopnost udržet erekci.

900 mg koncentrovaného bylinného extraktu korejského ženšenu (Panax ginseng) dvakrát nebo třikrát denně se tradičně používá jako podpůrný bylinný prostředek pro mužskou potenci. Dvojitá slepá studie zjistila, že 1800 mg extraktu korejského ženšenu denně za tři měsíce pomohla zlepšit libido a schopnost udržet erekci u mužů s erektilní dysfunkcí.

Ůčinnost korejského ženšenu potvrdila i jiné dvojitá slepá studie, kdy bylo během 9 týdnů podáváno 900mg 3x denně.

Arginin 1670 až 2800 mg denně

Krevní cévy je potřebují arginin k dilataci a pro následné vytvoření erekce. Několik studií prokázalo, že doplňky s argininem pomáhají mužům s erektilní dysfunkcí.

Rozšíření cév nezbytných pro normální erekci závisí na látce zvané oxid dusnatý, a tvorba oxidu dusnatého závisí na aminokyselině argininu. V předběžné studii muži s erektilní dysfunkcí (ED) dostávali 2800 mg argininu denně po dobu dvou týdnů. U 6 mužů z 15 došlo ke zlepšení, zatímco ve skupině s placebem se nezlepšil žádný. Ve větší dvojité slepé studii muži s ED dostávali 1670 mg argininu denně nebo odpovídající placebo po dobu šesti měsíců. Bylo zjištěno, že doplňky s argininem jsou zvláště účinné při zlepšení ED u mužů s abnormálním metabolismem oxidu dusnatého. I když je jen málo známo o tom, jak efektivní arginin bude u mužů s ED nebo které podmnožině těchto mužů by pomohl, dostupný výzkum vypadá slibně a naznačuje, že alespoň někteří muži mohou mít z argininu prospěch.

Ginkgo biloba - jinan dvoulaločnatý 60-240 mg denně

Bylina Ginkgo zřejmě zvýšuje průtok krve do penisu.

L-karnitin a Acetyl-L-karnitin 2 g od každého denně

V jedné studii doplňky s kombinací propionyl - L -karnitinu (forma L - karnitinu ) a acetyl - L -karnitinu výrazně zlepšily erektilní funkce u starších mužů .

Pycnogenol 120 mg denně

V jedné studii u mužů s erektilní dysfunkcí, kterým se podávaly doplňky s pycnogenolem, došlo ke zlepšení erektilní funkce.

 

Důležité upozornění:

Vždy platí, že před zahájením jakékoli formy léčby, ať už klasické nebo alternativní, byste měli konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotním odborníkem. Každý jednotlivý organismus je unikátní a reaguje odlišně na různé léčebné metody. Samoléčba může vést k nežádoucím účinkům nebo zhoršení stavu.

Zvláštní opatrnost je nezbytná u několika skupin osob:

  1. Alergici: Osoby trpící alergiemi by měly být obezřetné při využívání doplňkových léčebných metod, protože některé látky mohou vyvolat alergické reakce.
  2. Uživatelé léků: Lidé užívající pravidelnou medikaci by měli konzultovat využití alternativních léčebných přístupů s odborníkem, aby se minimalizovaly interakce mezi léky.
  3. Těhotné a kojící ženy: Během těhotenství a kojení je bezpečnost různých léčebných metod pro matku i plod či kojence klíčová. Je třeba konzultovat jakýkoli zásah s gynekologem či pediatrem.
  4. Děti: Děti mají citlivý organismus, a proto je důležité konzultovat jakoukoli změnu v léčbě s pediatrem.

Tento server není určen k diagnostice nemocí a neměl by být považován za zdroj kompletního lékařského poradenství. Naším cílem je poskytnout vám informace a povzbudit vás hledat odbornou pomoc tam, kde je to zapotřebí. Pamatujte, že vaše zdraví je cenný poklad, a proto byste k němu měli přistupovat s maximální péčí a zodpovědností.