Reklama

Cukrovka = Diabetes mellitus

Popis

Cukrovka je chronické onemocnění metabolismu cukrů způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Zároveň však postihuje i hospodaření s ostatními živinami a ovlivňuje tak celkově přeměnu látek v organismu.

Druhy cukrovky:
1.) Diabetes I. typu - juvenilní diabetes (propuká v dětství nebo v mládí) neboli diabetes závislý na inzulínu - je způsobený tím, že se ve slinivce přestal inzulín vytvářet.Propuká náhle.
2.) Diabetes II. typu - diabetes dospělých (propuká nejdříve po 30. roce života) neboli diabetes nezávislý na inzulínu - je vyvolán poruchou uvolňování inzulínu ze slinivky nebo jeho sníženou účinností. Propuká pozvolna.
3.) Těhotenský diabetes - objevuje se u žen, které nikdy diabetem netrpěly a po skončení těhotenství odeznívá.
4.) Porušená tolerance glukózy - nejde o cukrovku, avšak někdy cukrovce (především II. typu) předchází.

Příčiny

1.) Diabetes I. typu - zničení beta buněk Langerhansových ostrůvků slinivky, které mají produkovat inzulín, je dáváno do souvislosti s virovou infekcí, autoimunitními faktory, genetickými vlivy, konzumací kravského mléka, působením volných radikálů či určitých chemických látek a léků.
2.) Diabetes II. typu - je dáván do souvislosti s dědičnou predispozicí, nesprávnou výživou, nadváhou (riziková je zejména obezita centrální části, kdy je nadbytečný tuk uložen nad boky) a sedavým způsobem života.
3.) Těhotenský diabetes - souvisí s působením hormonů, dědičnými dispozicemi (v budoucnosti hrozí diabetes II. typu) a nadváhou.

Příznaky

1.) Diabetes I. typu
- předrážděnost
- časté močení
- abnormální žízeň
- zvracení
- tělesná slabost
- hubnutí
- neobvykle silný pocit hladu
- u dětí noční pomočování

2.) Diabetes II. typu - zamlžené vidění
- snížené vnímání sladké chuti
- svědění
- neobvyklá žízeň
- ospalost
- únava
- kožní infekce
- pomalé hojení ran
- bolest nohou
- mravenčení nebo znecitlivění chodidel
- příznaky podobné chřipce
- ztráta ochlupení nohou
- růst chloupků na obličeji
- xantomy (žluté hrbolky) po těle
- balanopostitida (zánět kůže žaludu a předkožky)
- časté denní a noční močení

Diagnóza:

Namátkový test hladiny glukózy v plazmě - 11,0 mmol/l a více = cukrovka
Test hladiny glukózy v plazmě nalačno - pokud 2 testy nalačno prokáží hodnotu 8,00mmol/l a vyšší je o cukrovku
Zátěžový test mezi 24-28 týdnem těhotenství
Perorální glukózový toleranční test provádí se u lidí, kdy namátkový test hladiny glukózy v plazmě byl v rozmezí 9,0 -11,0 mmol/l nebo hodnota plazmatické glukózy nalačno mezi 6,0-8,0mmol/l

 

Komplikace

Náhlé komplikace:

1) Hypoglykémie - příliš nízká hladina krevního cukru (glukózy)
- příčiny hypoglykémie:
příliš mnohou inzulínu, příliš málo cukrů, příliš málo jídla, příliš mnoho cvičení, opoždění jídla, alkohol nebo prázdný žaludek - příznaky hypoglykémie:
pocit hladu, závratě, pocení, zmatenost, bušení srdce, znecitlivění nebo mravenčení ve špičkách prstů pokud není léčena může vést ke zdvojenému vidění, třesu, dezorientaci, změnám chování či v nejhorším případě ke kómatu a smrti
2) Hyperglykémie - příliš vysoká hladina krevního cukru (glukózy) může vést k:

a) diabetická ketoacidóze (především u diabetiků I. typu)
- příčina diabetické ketoacidózy:
nediagnostikovaný diabetes, vynechání dávky inzulínu, období stresu či nemoci (hormony způsobí uvolnění glukózy z jater a současně mohou blokovat inzulín),
- příznaky diabetické ketoacidózy:
malá chuť k jídlu, bolesti žaludku, zvracení nebo pocit nevolnosti od žaludku, rozmazané vidění, pocity slabosti, ospalost, sladce páchnoucí dech, klasické příznaky hypeglykemie (zvýšená žízeň, sucho v ústech a potřeba častého močení), horká, suchá nebo zčervenalá kůže, stížené dýchání, pokud není léčena může vést ke kómatu a smrti
b) hyperglykemický hyperosmolární syndrom (u diabetiků II.typu)
- příčina hyperglykemického hyperosmolárního syndromu
nediagnostikovaný diabetes, stres, alkohol, neléčená infekce, léky (glukokortikoidy, fenitoin, diuretika, beta-blokátory, cimetidin), mrtvice, nedostatečné množství tekutin, intravenózní výživa, peritoneální dialýza
- příznaky hyperglykemického hyperosmolárního syndromu
sucho, vyprahlo v ústech, velká žízeň, ospalost, zmatenost, teplá, suchá kůže bez pocení, vysoká hladina glukózy v krvi,pokud není léčen může vést ke kómatu a smrti

Chronické komplikace:

1) specifické - komplikace vyskytující se jen u nemocných s diabetem jde především o mikrovaskulární komplikace (postihující malé cévy):
- postižení nervů (diabetická polyneuropatie periferní i autonomní)- nutné pravidelné neurologické vyšetření
- postižení sítnice (diabetická retinopatie)- nutné pravidelné vyšetření očního pozadí
- postižení ledvin (diabetická nefropatie)- nutná pravidelná kontrola mikroalbuminurie (albumín v moči)
- postižení malých cév (mikroangiopatie)
2) nespecifické - choroby, které se vyskytují i u nediabetiků, ale u diabetiků je jejich výskyt častější nebo se objevují dříve
jde především o makrovaskulární komplikace postihující především pacienty s diabetem II. typu
- onemocnění srdce a cév - je nutná kontrola váhy, krevního tlaku, hladiny krevních lipidů, cévní vyšetření (cév dolních končetin, krčních tepen, koronárních cév)
- infekce

 

 

Klasická léčba

Diabetes I. typu 
1) dávky inzulínu
jsou základem léčby
- inzulínová pera
- inzulínové pumpy
2) dieta
- nutno jíst často (5-6 jídel denně)
- nedoporučuje se překračovat dávku 30 gramů cukru denně, v takovém případě je nutné tuto dávku odečíst od doporučené denní dávky cukrů
- nejsou vhodné některé potravinářské výrobky slazené či konzervované sacharózou - jedná se zejména o kompoty, marmelády a cukrovinky
3) fyzická aktivita
- je třeba přísně dbát na disciplínu a pravidelnost
- pokud jezdíte či běháte, tak vždy ve dvojici, a tak aby ten druhý věděl co v případě krize provést
- je třeba se poradit s lékařem a dodržovat jeho doporuče
ní - nikdy nesmí dojít k hypoglykemii (nedostatek cukru v krvi) - proto si diabetici nesmí dovolit dlouhé hladovění
4) pravidelné kontroly a vyšetření - jsou prevencí komplikací
- samostatné kontroly hladiny krevního cukru glukometry
- test na glykovaný hemoglobin - lze zjistit průměrnou hodnotu glykemie za uplynulé tři nebo čtyři měsíce
- vyšetření ledvin, cholesterolu, očí, nohou...
5) experimentální léčba:
- transplantace slinivky břišní
- transplantace buněk Langerhansových ostrůvků (tyto buňky produkují inzulín)

Diabetes II. typu 1) dieta
- základem je snížení energetické hodnoty stravy, aby se docílilo poklesu hmotnosti, to často znamená konzumovat denně méně než 1800 kcal (Kcal je zkratka pro kilokalorie, což je měrná jednotka energie, dnes nahrazovaná jednotkou kilojoul, zkratka kJ, kdy 1 kcal = 4,18 kJ.)
- ve stravě je třeba omezit cukry a tuky
- naopak značný by měl být přísun vlákniny, zejména ve formě zeleniny, její spotřeba nemusí být téměř omezována, vhodné je též ovoce, ale jeho množství se musí vzhledem k obsahu cukru propočítávat
- podstatná část masa by měla pocházet z ryb a drůbeže
- nevhodný je mléčný tuk ve formě šlehačky, tučných sýrů a dalších mléčných produktů, vysoký obsah tuku je rovněž v uzeninách
- množství bílkovin v potravě nemá být příliš vysoké, protože by zatěžovalo činnost ledvin(0,9 - 1,0 gram na kg tělesné hmotnosti a den)
- konzumace tzv. diabetických (dia-) potravin
a) slazeny sladidly neenergetickými (sacharin, aspartam, acesulfam, tato sladidla jsou výhodná, protože potravinářské výrobky z nich vyrobené mají nižší obsah energie (jedná se zejména o limonády, marmelády atd.).
b) sladidla s obsahem fruktózy či jiných sacharidů mají stejný obsah energie v 1 gramu jako řepný cukr (sacharóza) nebo glukóza - výrobky takto slazené se nedoporučují a pokud už jsou konzumovány, tak tedy pouze v rámci přesného dietního plánu se započítáním veškeré energie v nich obsažené
2) fyzická aktivita
- udržuje svalový tonus a fyzickou zdatnost
- snižuje hladinu glukózy v krvi
- kontroluje hladinu tuků v krvi
- napomáhá vedle jídelníčku ke kontrole hmotnosti
- zvyšuje citlivost na účinnost léků
3) antidiabetika
léky, které snižují hladinu glukózy v krvi tím, že:
- podpoří produkci a vylučování inzulínu (léky ze skupiny sulfonylmočoviny)
- redukují množství glukózy (biguanidy - metformin, akarbosa)
- snižují rezistenci vůči inzulínu ve svalech (biguanidy - metformin)
4) inzulín
pokud společné působení diety, fyzické aktivity a léků nedokáže udržet nízkou hladinu krevního cukru

Těhotenský diabetes 1) dieta
2) fyzická aktivita
3) inzulín - pokud nestačí dieta a cvičení
Léčba komplikací:
udržování vyrovnané hladiny krevní glukózy je nejdůležitější preventivní léčbou všech komplikací nutno sledovat kompenzaci diabetu
- pravidelné stanovování ranní glykemii
- velký glykemický profil u diabetiků I. typu - zahrnuje i stanovení glykemií po jídle (za l nebo 2 hodiny) a vyšetření nočních glykemií
- u diabetika 2. typu je důležitější informací postprandiální glykemie (glykemie po jídle, dle různých pracovišť se vyšetřuje za 60, 90 nebo 120 minut po jídle)
- u diabetiků prvního typu - množství ketolátek v moči
. - sledování hladiny glykovaného hemoglobinu či spíše jeho podsložky (HBA1c)- má být u dobře kompenzovaného diabetika pod 7.5%

Náhlé komplikace:
1) Hypoglykémie 
- změřit glykémii (pokud je to možné)
- podat cukr (cca 10-15 g glukózy, to obsaženo např. v 2-5 glukózových tablet, 2 polévkové lžíce rozinek, půl plechovky normální limonády, 125 g pomerančového džusu, 10 želé bonbónů, 2 velké kostky nebo čajové lžičky cukru, 2 čajové lžičky medu, tuba želé (20g), 190-250 g netučného nebo 1% mléka
- těžká hypoglykemie (kóma) - injekce glukagonu
2) Hyperglykémie
a) diabetická ketoacidóze
- inzulín
- tekutiny
- vynechat fyzickou aktivitu
- informovat lékaře
b) hyperglykemický hyperosmolární syndrom (u diabetiků II.typu)
- pít velké množství bezkofeinových a nealkoholických nápojů
- možná bude nutná dávka inzulínu
- informování lékaře

Chronické komplikace:
1) postižení nervů (diabetická polyneuropatie periferní i autonomní)
- různá léčba u různých typů neuropatie
2) postižení sítnice (diabetická retinopatie)
- laserová fotokoagulace
- vitrektomie
3) postižení ledvin (diabetická nefropatie)
- snižování vysokého krevního tlaku (dieta s nízkým obsahem soli, léky - tzv. ACE inhibitory)
- dieta s nízkým obsahem bílkovin - max. 40g denně
- při chronickém selhávání ledvin hemodialýza, peritonální dialýza nebo transplantace ledvin)
4) postižení malých cév (mikroangiopatie)
5) onemocnění srdce a cév
- zákaz kouření
- léčba zvýšené haldiny cholesterolu a vysokého krevního tlaku
- angioplastika, by-pass
6) infekce

Přírodní a doplňková léčba

Mezinárodní vědecké studie ukazují jako největšího pomocníka v léčbě ALOE VERA šťávu z celého listu. Aby ALOE VERA šťáva z celého listu byla efektivní - musí mít minimálně 5000 mg aktivních přírodních polysacharidů aloe na litr.

Přírodní léčba je léčbou doplňkovou

Vitamíny a potravinové doplňky:
Lidé s cukrovkou potřebují vyšší dávky vitamínů než zdraví lidé
Pikolinát chromu - 400-600mcg denně - podporuje účinnost inzulínu
B6 - alespoň 10 mg denně - jeho nedostatek je spojován se vznikem diabetu
B12 vitamín - 50mg denně k prevenci diabetické neuropatie
B komplex - 50mg 3x denně- vitamíny skupiny B působí nejlépe, pokud jsou brány pohromadě
Vápník a hořčík - nedostatek hořčíku je dáván do souvislosti se vznikem diabetu, společně s vápníkem jsou důležité pro činnost nervové soustavy
L-karnitin - 500mg 2x denně nalačno - mobilizuje tuky k okamžitému využití
Zinek - 50 mg denně - nedostatek je dáván do souvislosti se vznikem diabetu,podporuje hojení tkání
C vitamín - 3g denně - jeho nedostatek vede k cévním problémům
Betakaroten - 25000 UI ( v případě těhotenství ne více než 10 000 UI) je důležitý pro uchování zdravých očí
E vitamín - 400 m.j. denně zlepšuje krevní oběh a brání komplikacím

Léčba stravou: Potraviny snižující hladinu cukru v krvi:
česnek, cibule, lněné semeno, fazolové lusky, bobuloviny, pivovarské kvasnice, mléčné výrobky (především nízkotučné sýry), ryby,salát z mladých lístků smetánky lékařské, kyselé zelí a zelenina
Potraviny obsahující vitamín B6 (pyridoxín):
listová zelenina, řepná melasa, pšeničné klíčky, pivovarské droždí
Potraviny obsahující hořčík:
zelené rostliny, luštěniny, sója, ořechy, celozrnné výrobky, pšeničné klíčky, mrkev, baklažány, olivy, artyčoky, cibule
Potraviny obsahující chróm:
celozrnné výrobky, zelenina, droždí, sýry, maso

Fytoterapie
bobule cedru - podporují činnost slinivky
ženšenový kořen - snižuje hladinu krevního cukru (neužívat při vysokém krevním tlaku!)
americká borůvka - podporuje tvorbu inzulínu
borůvka, kořen smetánky - prospěšné při léčbě cukrovky
jestřabina lékařská - velmi vhodná pro diabetiky
borůvkové listy - obsahují hořčík
kopřiva velká - umí vyvolat velký pokles cukru v krvi, pro obsah železa je vhodná i pro chudokrevné, obsahuje též hořčík
fazolový lusk (bez semen!) - známá bylina pro snížení cukru v krvi
pampeliška (smetanka lékařská)

hořký meloun - extrakt z hořkého melounu podporuje zdravou hladinu krevního cukru

Všechny tyto preparáty můžete zakoupit na www.001shop.cz - Nová kamenná prodejna 001shop. Adresa: Krakovská 22, Praha 1 ( 20m od Václavského nám. )

Důležité upozornění:

Vždy platí, že před zahájením jakékoli formy léčby, ať už klasické nebo alternativní, byste měli konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotním odborníkem. Každý jednotlivý organismus je unikátní a reaguje odlišně na různé léčebné metody. Samoléčba může vést k nežádoucím účinkům nebo zhoršení stavu.

Zvláštní opatrnost je nezbytná u několika skupin osob:

  1. Alergici: Osoby trpící alergiemi by měly být obezřetné při využívání doplňkových léčebných metod, protože některé látky mohou vyvolat alergické reakce.
  2. Uživatelé léků: Lidé užívající pravidelnou medikaci by měli konzultovat využití alternativních léčebných přístupů s odborníkem, aby se minimalizovaly interakce mezi léky.
  3. Těhotné a kojící ženy: Během těhotenství a kojení je bezpečnost různých léčebných metod pro matku i plod či kojence klíčová. Je třeba konzultovat jakýkoli zásah s gynekologem či pediatrem.
  4. Děti: Děti mají citlivý organismus, a proto je důležité konzultovat jakoukoli změnu v léčbě s pediatrem.

Tento server není určen k diagnostice nemocí a neměl by být považován za zdroj kompletního lékařského poradenství. Naším cílem je poskytnout vám informace a povzbudit vás hledat odbornou pomoc tam, kde je to zapotřebí. Pamatujte, že vaše zdraví je cenný poklad, a proto byste k němu měli přistupovat s maximální péčí a zodpovědností.